Spring naar hoofd-inhoud

Onze visie en waarden

Onze visie

Basisschool St Bernardus, Ter Doest en St Jozef zijn katholieke scholen. Dit houdt in dat wij vanuit onze Rooms-katholieke identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen, die zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Ook met diverse achtergronden. Met eigen waarden en normen. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Het is eigenlijk een vanzelfsprekendheid, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

De Tandemscholen  willen kinderen opvoeden tot een levenshouding die getuigt van eigenheid en tolerantie. Zij wil een plaats zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze zich gelukkig durven voelen om wie ze zijn, waar ze ontdekken wie ze zijn, wat ze vinden en bij wie ze willen horen en waar ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen. 21th century skills is een veelgehoorde term die we ook op onze school gebruiken om aan te geven hoe we denken over onderwijs aan onze kinderen in de (nabije) toekomst.

Onze waarden

Wij werken op de Tandemscholen rond drie waarden: plezier, vrijheid en vertrouwen. Wij vinden het belangrijk om kinderen vertrouwen te geven, dat ze de vrijheid krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen met natuurlijk veel plezier. U kunt dit ook zien in de klassen.