Spring naar hoofd-inhoud

Sponsoring

Onze scholen onderschrijven het convenant, gesloten door een groot aantal bij het onderwijs betrokken organisaties, dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs.

De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de goede smaak en fatsoen.

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen, die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

• De Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.