Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad.
In deze raad, die tweejaarlijks wordt gekozen (oktober), zitten twee leerkrachten en twee ouders. De
directeur is geen lid van de MR. Zij woont de vergadering bij als adviseur, of - indien hij 't bevoegd
gezag vertegenwoordigt - als onderhandelingspartner.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te
maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het overblijven, de schooltijden, de inzet van het
personeel, sollicitatieprocedures. Ook de inhoud van de schoolgids en het schoolplan wordt ter
instemming voorgelegd aan de MR. 

 

 

 

Leden van de Medezeggenschapsraad

Lid namens de ouders:   Ingrid Koelemij    
Lid namens de ouders:   Pieter de Bruijn    
Lid namens het personeel:   Anouschka Neve    
Lid namens het personeel:   Kim Abbink