Spring naar hoofd-inhoud

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders. Bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten is ook een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig. De AC ondersteunt de organisatie en uitvoering van excursies, feesten, vieringen en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de AC de regie. Kort na de start van elk nieuw schooljaar is er een jaarvergadering gepland waarbij de taken opnieuw worden verdeeld en zo nodig nieuwe leden worden gekozen of zittende leden worden herkozen. Het lidmaatschap eindigt zodra de ouder geen kind(eren) meer op de basisschool heeft.

Leden van de activiteitencommissie

Secretaris:   Mariska de Burger    
Penningmeester:   Bart Scheerders    
Lid:   Wendy Leegwater    
Lid:   Pieter de Bruijn    
Lid:   Michelle Pijcke-de Brouwer    
Lid:   Angela Josiassen    
Lid:   Gwendoline Denti    
Lid:   Dennis Kindt    
Lid:   Jessica de Belie    
Lid:   Nandy Rijk