Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en er is een vertegenwoordiging vanuit het team aanwezig bij de vergaderingen en voorbereidingen van de activiteiten. De OR ondersteunt de organisatie en uitvoering van schoolreisjes, feesten en sportactiviteiten. De school voert hierin samen met de OR de regie.

Ouderraad

Secretaris:   Mariska de Burger    
Penningmeester:   Bart Scheerders    
Lid:   Ingrid van Boven    
Lid:   Wendy Leegwater    
Lid:   Pieter de Bruijn    
Lid:   Michelle Pijcke-de Brouwer    
Lid:   Angela Josiassen    
Lid:   Gwendoline Denti    
Lid:   Dennis Kindt